Vaihto-oppilaamme Katja Sorjamaan viimeisin sähköpostiraportti Kanadasta

Macin sivu nykyinen vaihto-oppilaamme

Hei Sinä,

Seuraava vuosivaihtoon Raahesta lähtijä valitaan syksyllä 2004, mutta ensi kesäksi on mahdollista hakea kesä- ja leirivaihtoon.

Kiinnostaisiko vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa tai Kanadassa? Rotary-nuorisovaihto tarjoaa tähän mahdollisuuden, joka

Pietari Brahen rotaryklubin vaihto-oppilas vuodelle 2002 – 2003 on Katja Sorjanmaa Pattijoelta. Hän lähti Kanadaan  elokuussa 2002. Raaheen tuli elokuussa 2002 rotary-vaihto-oppilas Kanadasta, Mac Robinsson, joka opiskelee Raahen Lukiossa ja pelaa jääkiekkoa Raahe Kiekon B-juniori-joukkueessa. Jos olet kiinnostunut nuorisovaihdosta, kesä tai leirivaihdosta, ota yhteyttä klubimme nuorisovaihto-asiamieheen:

Heikki Ilkko 

Junnilantie 20

p. 044-5253586, e-Mail: heikki.ilkko@evl.fi

.il

 

Kuvia edellisen vaihto-oppilaamme USA:n vuodesta.

LISÄTIETOJA NUORISOVAIHDOSTA:

http://www.kolumbus.fi/rotarynuorisovaihto/


Pietari Brahen Rotaryklubin nuorisovaihto


Eräs rotarytoiminnan tärkeimmistä toimintamuodoista on kansainvälinen nuorisovaihto-ohjelma. Sen avulla voidaan toteuttaa kansojen keskenäistä yhteisymmärrystä ja rauhan tavoitteita. Rotaryliike on harjoittanut nuorisovaihtoa virallisesti vuodesta 1974 lähtien. Sen jälkeen on yli 130 000 nuorta ihmistä yli 65 maasta voinut kokea vieraan kulttuurin ja erilaisen elämäntavan. Maamme nuorisovaihto-organisaation kautta kulkee vuosittain n.600 suomalaista ja ulkolaista nuorta. Viime vuosina rotarit ovat hoitaneet suunnilleen puolet maamme ei-kaupallisesta nuorisovaihdosta.

Vaihtoajan merkitystä nuoren persoonallisuuden kehittymiselle ei voi yliarvioida. Kunnioitus toista ihmistä ja hänen kultturiaan kohtaan, halu sopeutua ja kasvaa kasvukivuista huolimatta, antaminen ja saaminen ovat vaihtotoiminnassa keskeisisä tavoitteita. Vaihtotoiminnan myötä solmitut, rajoja ylittävät ystävyyssuhteet luovat edellytyksiä sovulle ja rauhalle levottomassa maailmassamme.
 

Nuorisovaihdon kansainväliset toimintamuodot ovat:

Rotarytoiminnassa nuorisovaihto on vastavuoroista: jokaista ulkomaille lähetettyä nuorta kohti otetaan vastaavaksi ajaksi Suomeen nuori ulkomailta ja vastaavasti jokaista hyväksikäytettyä leiripaikkaa vastaan järjestetään omaa leiritoimintaa.

ETUSIVULLE