Rotarylehdet internetissä

Rotary Norden Finland

Rotary Nordenin toimitus

Rotary Nordenin toimitus muodostuu viidestä oto. toimittajasta, yksi jokaisesta Pohjoismaasta. Päätoimittajuus kiertää heidän välillään kahden vuoden jaksoissa.

Toimittajat kokoavat yhdessä lehden, jokainen maatomittaja vastaa erityisesti oman maansa omista sivuista.

Pohjoismaiden rotaryneuvostot - Suomessa Suomen Rotary ry - nimeävät oman maansa toimittajan ja muut edustajat Rotary Nordenin hallintoon.

Rotary Nordenin tilausmaksu, 50 mk/vsk kotiin kannettuna 8 kertaa vuodessa, sisältyy rotarin klubilleen maksamaan jäsenmaksuun.

Rotary Nordenin Suomen toimittaja on Håkan Nordqvist.:

Helimkuun pakina

ITÄISILLÄ TEILLÄ JA RAITEILLA

 

http://www.rotary.org/newsandinfo/index.html

 

 

Helmikuun numero

Maaliskuun numero

 

Regional Magazine

Alueelliset lehdet

paluu